Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
61.5

 

Hier en daar verschijnen in de Nederlandse financiële pers berichten als zou de Nederlandse economie afzwakken. Dit is onjuist. Zeker voor de Nederlandse industrie. Wat er aan de hand is, is dat het groeitempo iets afzwakt. Dit blijkt uit de Purchasing Managers’ Index (PMI) van maart. Deze belangrijke index registreert het contract volume dat door inkopers in de markt is gezet. Een waarde boven 50 betekent dat het contractvolume is toegenomen. Een waarde beneden 50 geeft het tegenovergestelde aan. De Nevi PMI kwam over maart uit op 61.5, hetgeen iets lager was dan 63.4 in februari. Er is dus sprake van een iets lager groeitempo. Maar niettemin van een aanzienlijke toename van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van voorgaande maand. De vraag naar Nederlandse industriële producten, met name kapitaalgoederen, nam zowel vanuit binnenland als buitenland toe door nieuwe efficiënte online verkoopkanalen en de introductie van nieuwe producten. Als gevolg draaien industriële bedrijven op volle toeren. En verwachten bedrijven ook een goede productiebezetting voor de rest van het jaar. Maar de levertijden lopen sterk op. De levertijdindex registreerde een recordwaarde van slechts 28.6 (een waarde beneden de 50 geeft aan een verslechtering van de levertijden ten opzichte van voorgaande maand). Oorzaak: toenemende grondstof tekorten. Dit ondanks de pogingen van inkopers buffers aan te leggen. De sterke vraag naar grondstoffen manifesteert zich in stijgende inkoopprijzen voor hout, staal en kunststoffen. Die natuurlijk door vertaald worden in hogere verkoopprijzen. De vraag naar goed gekwalificeerd technisch personeel blijft onverminderd hoog. Ik handhaaf mijn rapportcijfer op 8.5.

Strategische Beschaffung: Grundlagen, Planung und Umsetzung eines integrierten Supply Management
publisher  Springer Gabler
authorArjan van Weele und Michael Essig
ISBN978-3-658-08490-5
year2017
  
Inkoop in Strategisch Perspectief: Shoppen voor Professionals
publisher  Vakmedianet, Alpen a/d Rijn
authorArjan van Weele, Jordie Van Berkel-Schoonen, Gert Walhof
ISBN978-946-215-518-3
year2017
  
Purchasing and Supply Chain Management
publisher  Cengage Learning, 56h revised edition, London
authorA.J. van Weele
ISBN978-1-4080-8846-3
year2014
  
International Contracting: Contract Management for Complex Contracts
publisher  Imperial College Press
authorJohn van der Puil and Arjan van Weele
ISBN978-1908979506
year2014
  
Satin Alma ve Tedarik Zinciri Yonetimi
publisher  Literatur
authorProf dr Arjan van Weele and Metic Canci
ISBN978-975-04-0668-3
year2014
  
Inköp och Supply Chain Management
publisher  Studenttlitteratur
authorprof. dr. Arjan van Weele
ISBN978-91-44-07427-6
year2012
  
Innkjøp og Supply Chain Management
publisher  NIMA (Norway)
authorprof. dr. Arjan van Weele
ISBN978-8292-509050
year2011
  
Waarde creeren in de keten
publisher  Technische Universiteit Eindhoven
authorM.Kibbeling en A.J. van Weele
ISBN
year2010
  
Inkoop in strategisch perspectief
publisher  Kluwer, 6st edition, Deventer
authorA.J. van Weele
ISBN978-90-13-05607-5
year2008
  
Grondslagen van Inkoopmanagement
publisher  Kluwer, 1st edition, Deventer
authorA.J. van Weele
ISBN978-90-13-04262-7
year2007
  
Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Planning and Practice
publisher  Thomson Learning Asia and Tsinghua University Press, Bejing (China)
authorA.J. van Weele
ISBN7-302-06104-1
year2003
  
Ondernemend Samenwerken: Ontwikkelen van concurrentiekracht in netwerken
publisher  Samsom Bedrijfsinformatie, Alphen a/d Rijn (The Netherlands)
authorA.J. van Weele and F.A. Rozemeijer
ISBN90-14-06-364-4
year1999
  
Dynamiek in commerciele relaties
publisher  F&G Publishing, Bunnik (The Netherlands)
authorH.W.C. van der Hart and A.J. van Weele
ISBN90-75432-10-0
year1997
  
Revolution in Purchasing: Building Competitive Power Through Pro-active Purchasing
publisher  Philips Electronics-Eindhoven University of Technology, Eindhoven (The Netherlands)
authorA.J. van Weele and F.A. Rozemeijer
ISBN
year1996
  
De Winst van Uitbesteden
publisher  NEVAT/FME, Zoetermeer (The Netherlands)
authorA.J. van Weele
ISBN
year1994
  
Handbook of Purchasing Management
publisher  Gower, London (Great Britain)
authorD. Farmer and A.J. van Weele
ISBN0-566-07397-8
year1994
  
Inkopen van Projekten
publisher  NEVI, 's-Gravenhage (The Netherlands)
authorA.J. van Weele and M. Crijnen
ISBN
year1991
  
Ligt bij de Inkoop de Eerste Winst, intreerede Technische Universiteit Eindhoven
publisher  Samson Uitgeverij, Alphen a/d Rijn (The Netherlands)
authorA.J. van Weele
ISBN
year1990
  
Purchasing Control: Performance Measurement and Evaluation of the Industrial Purchasing Function
publisher  Wolters-Noordhoff, Groningen (The Netherlands)
authorA.J. van Weele
ISBN90-01-93911-0
year1984
  

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015