Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
59.1

 

Augustus 2018
De reële economie weet ondanks de escapades van Trump en onduidelijkheden over de Brexit van geen wijken. Over augustus noteerde de NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI) een waarde van 59.1 (een PMI waarde >50 geeft aan dat de bedrijvigheid in de industrie is toegenomen, een waarde <50 het tegenovergestelde). Jazeker, ten opzichte van juli betekent dit, onverwacht, een lichte groeispurt (NEVI PMI juli: 58.0). Oorzaken: toename van de binnenlandse en de buitenlandse vraag naar de produkten van onze industrie. Hetgeen resulteerde in nog hogere productievolumes. De Nederlandse industrie produceert nu op topcapaciteit. Het blijkt zeer lastig grondstoffen, halffabrikaten en (electronische) componenten op tijd aangeleverd te krijgen. Productie achterstanden lopen op. De lijst van materalen in de NEVI PMI waaraan een tekort is wordt steeds langer. Een voorbeeld? Recent was Neways in het nieuws vanwege enorme schaarste aan electronische componenten voor de Printed Circuit Boards die het bedrijf produceert. Door deze schaarste heeft het bedrijf naar eigen zeggen miljoenen aan omzet gemist. Het blijkt even lastig om ervaren vaklieden te krijgen. Het aantal banen en vacatures in de industrie nam wederom toe.
Dit alles resulteert in hogere inkoop- en verkoopprijzen en stijgende arbeidskosten. De industrie moet uitkijken voor oververhitting. Is de situatie in ons land uniek? Ja en neen. Ook in de VS (PMI 55.3) en de Eurozone (55.3) is sprake van nog steeds toenemende bedrijfsactiviteiten in de industrie. Daarentegen scoorde de PMI in China slechts 50.8. Ook elders is sprake van sterk groeiende industriele productievolumes. Maar Nederland groeit harder dan de rest. En lijkt daarmee de grootste schaarste aan materialen en arbeid te kennen. Niettemin wordt 2018 voor de industrie een heel goed jaar. Ik handhaaf mijn rapportcijfer op 8.2.

Strategische Beschaffung: Grundlagen, Planung und Umsetzung eines integrierten Supply Management
publisher  Springer Gabler
authorArjan van Weele und Michael Essig
ISBN978-3-658-08490-5
year2017
  
Inkoop in Strategisch Perspectief: Shoppen voor Professionals
publisher  Vakmedianet, Alpen a/d Rijn
authorArjan van Weele, Jordie Van Berkel-Schoonen, Gert Walhof
ISBN978-946-215-518-3
year2017
  
Purchasing and Supply Chain Management
publisher  Cengage Learning, 56h revised edition, London
authorA.J. van Weele
ISBN978-1-4080-8846-3
year2014
  
International Contracting: Contract Management for Complex Contracts
publisher  Imperial College Press
authorJohn van der Puil and Arjan van Weele
ISBN978-1908979506
year2014
  
Satin Alma ve Tedarik Zinciri Yonetimi
publisher  Literatur
authorProf dr Arjan van Weele and Metic Canci
ISBN978-975-04-0668-3
year2014
  
Inköp och Supply Chain Management
publisher  Studenttlitteratur
authorprof. dr. Arjan van Weele
ISBN978-91-44-07427-6
year2012
  
Innkjøp og Supply Chain Management
publisher  NIMA (Norway)
authorprof. dr. Arjan van Weele
ISBN978-8292-509050
year2011
  
Waarde creeren in de keten
publisher  Technische Universiteit Eindhoven
authorM.Kibbeling en A.J. van Weele
ISBN
year2010
  
Inkoop in strategisch perspectief
publisher  Kluwer, 6st edition, Deventer
authorA.J. van Weele
ISBN978-90-13-05607-5
year2008
  
Grondslagen van Inkoopmanagement
publisher  Kluwer, 1st edition, Deventer
authorA.J. van Weele
ISBN978-90-13-04262-7
year2007
  
Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Planning and Practice
publisher  Thomson Learning Asia and Tsinghua University Press, Bejing (China)
authorA.J. van Weele
ISBN7-302-06104-1
year2003
  
Ondernemend Samenwerken: Ontwikkelen van concurrentiekracht in netwerken
publisher  Samsom Bedrijfsinformatie, Alphen a/d Rijn (The Netherlands)
authorA.J. van Weele and F.A. Rozemeijer
ISBN90-14-06-364-4
year1999
  
Dynamiek in commerciele relaties
publisher  F&G Publishing, Bunnik (The Netherlands)
authorH.W.C. van der Hart and A.J. van Weele
ISBN90-75432-10-0
year1997
  
Revolution in Purchasing: Building Competitive Power Through Pro-active Purchasing
publisher  Philips Electronics-Eindhoven University of Technology, Eindhoven (The Netherlands)
authorA.J. van Weele and F.A. Rozemeijer
ISBN
year1996
  
De Winst van Uitbesteden
publisher  NEVAT/FME, Zoetermeer (The Netherlands)
authorA.J. van Weele
ISBN
year1994
  
Handbook of Purchasing Management
publisher  Gower, London (Great Britain)
authorD. Farmer and A.J. van Weele
ISBN0-566-07397-8
year1994
  
Inkopen van Projekten
publisher  NEVI, 's-Gravenhage (The Netherlands)
authorA.J. van Weele and M. Crijnen
ISBN
year1991
  
Ligt bij de Inkoop de Eerste Winst, intreerede Technische Universiteit Eindhoven
publisher  Samson Uitgeverij, Alphen a/d Rijn (The Netherlands)
authorA.J. van Weele
ISBN
year1990
  
Purchasing Control: Performance Measurement and Evaluation of the Industrial Purchasing Function
publisher  Wolters-Noordhoff, Groningen (The Netherlands)
authorA.J. van Weele
ISBN90-01-93911-0
year1984
  

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015