Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
57.1

 

Op 24 oktober kopte het FD ‘Euro krijgt klap door lager vertrouwen economie’. Dit op grond van een rapport van IHS Markit over de Britse Purchasing Managers Index. Deze zou over oktober een waarde hebben geregistreerd van 52.7. Dit bericht is vreemd om twee redenen: 1) de maand oktober was nog niet gepasseerd, 2) Markit rapporteerde een waarde van 53,8 voor de Britse industrie. Daarnaast lijkt de kop suggestief. Dit op grond van de rapportage van de NEVI Purchasing Managers Index over oktober. Deze kwam voor de Nederlandse industrie uit op 57.1 (september: 59.8). Conclusie: er is nog steeds sprake van een behoorlijke toename van de industriele bedrijvigheid (een waarde boven 50.0 wijst op een verbetering van de bedrijfsomstandigheden). Maar, zoals door ons eerder aangegeven, de groei loopt na een korte opleving nu toch terug. En dat zal als je de trend doortrekt de komende maanden naar mijn verwachting ook het geval zijn. Een periode van 66 maanden productiegroei is niet eerder vertoond. Na een periode van hoogconjunctuur volgt volgens de economieboekjes een periode van laagconjunctuur. Maar zover zijn we nog niet. Want de orderontvangst uit binnen- en buitenland is met een waarde van 55.1 en 53.7 nog steeds uitstekend te noemen (september: 59.2 resp. 59.1). En datzelfde geldt voor de toekomstige produktie index, die nu 70.4 scoort (september: 73.3). De vooruitzichten voor de industrie zijn de komende maanden uitstekend. Waardoor gaat de groei afvlakken? Dat zijn met name de hoge inkoop- en verkoopprijsinflatie. Met name kunststoffen, karton en oliegerelateerde producten werden aanmerkelijk duurder en dit vertaalde zich natuurlijk on hogere verkoopprijzen. Datzelfde geldt voor arbeidskosten. Ondanks de actieve werving van medewerkers, moeten bedrijven door het gebrek aan vakspecialisten zzp’ers inhuren en dat werkt kostenverhogend. En tot slot: de PMI van China, een belangrijke motor voor de wereldeconomie, laat al maanden een neerwaartse trend zien. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de industrie goed. Maar de groei neemt in Nederland en de Eurozone duidelijk af. Reden waarom ik mijn rapportcijfer verlaag naar: 8.0

Purchasing and Supply Chain Management
publisher  Cengage Learning, 7th revised edition, London
authorA.J. van Weele
ISBN978-1-4737-4944-3
year2018
  
Strategische Beschaffung: Grundlagen, Planung und Umsetzung eines integrierten Supply Management
publisher  Springer Gabler
authorArjan van Weele und Michael Essig
ISBN978-3-658-08490-5
year2017
  
Inkoop in Strategisch Perspectief: Shoppen voor Professionals
publisher  Vakmedianet, Alpen a/d Rijn
authorArjan van Weele, Jordie Van Berkel-Schoonen, Gert Walhof
ISBN978-946-215-518-3
year2017
  
International Contracting: Contract Management for Complex Contracts
publisher  Imperial College Press
authorJohn van der Puil and Arjan van Weele
ISBN978-1908979506
year2014
  
Satin Alma ve Tedarik Zinciri Yonetimi
publisher  Literatur
authorProf dr Arjan van Weele and Metic Canci
ISBN978-975-04-0668-3
year2014
  
Inköp och Supply Chain Management
publisher  Studenttlitteratur
authorprof. dr. Arjan van Weele
ISBN978-91-44-07427-6
year2012
  
Innkjøp og Supply Chain Management
publisher  NIMA (Norway)
authorprof. dr. Arjan van Weele
ISBN978-8292-509050
year2011
  
Waarde creeren in de keten
publisher  Technische Universiteit Eindhoven
authorM.Kibbeling en A.J. van Weele
ISBN
year2010
  
Inkoop in strategisch perspectief
publisher  Kluwer, 6st edition, Deventer
authorA.J. van Weele
ISBN978-90-13-05607-5
year2008
  
Grondslagen van Inkoopmanagement
publisher  Kluwer, 1st edition, Deventer
authorA.J. van Weele
ISBN978-90-13-04262-7
year2007
  
Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Planning and Practice
publisher  Thomson Learning Asia and Tsinghua University Press, Bejing (China)
authorA.J. van Weele
ISBN7-302-06104-1
year2003
  
Ondernemend Samenwerken: Ontwikkelen van concurrentiekracht in netwerken
publisher  Samsom Bedrijfsinformatie, Alphen a/d Rijn (The Netherlands)
authorA.J. van Weele and F.A. Rozemeijer
ISBN90-14-06-364-4
year1999
  
Dynamiek in commerciele relaties
publisher  F&G Publishing, Bunnik (The Netherlands)
authorH.W.C. van der Hart and A.J. van Weele
ISBN90-75432-10-0
year1997
  
Revolution in Purchasing: Building Competitive Power Through Pro-active Purchasing
publisher  Philips Electronics-Eindhoven University of Technology, Eindhoven (The Netherlands)
authorA.J. van Weele and F.A. Rozemeijer
ISBN
year1996
  
De Winst van Uitbesteden
publisher  NEVAT/FME, Zoetermeer (The Netherlands)
authorA.J. van Weele
ISBN
year1994
  
Handbook of Purchasing Management
publisher  Gower, London (Great Britain)
authorD. Farmer and A.J. van Weele
ISBN0-566-07397-8
year1994
  
Inkopen van Projekten
publisher  NEVI, 's-Gravenhage (The Netherlands)
authorA.J. van Weele and M. Crijnen
ISBN
year1991
  
Ligt bij de Inkoop de Eerste Winst, intreerede Technische Universiteit Eindhoven
publisher  Samson Uitgeverij, Alphen a/d Rijn (The Netherlands)
authorA.J. van Weele
ISBN
year1990
  
Purchasing Control: Performance Measurement and Evaluation of the Industrial Purchasing Function
publisher  Wolters-Noordhoff, Groningen (The Netherlands)
authorA.J. van Weele
ISBN90-01-93911-0
year1984
  

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015