Procurement and Supply Chain Management, 8th ed.
publisher: Cengage
author: Arjan van Weele and Frank Rozemeijer
ISBN: 978-1-4737-7911-2
year: 2022
Special:Onderhandelen
publisher: Vakmedianet, Zeist
author: Anne Staal en Gert Walhof
ISBN: 9-78993-19628
year: 2021
Special Public Procurement
publisher: Vakmedianet, Zeist
author: Hein van der Horst
ISBN: 9-789493-196735
year: 2021
Inkoop in Strategisch Perspectief, 8e editie
publisher: Vakmedianet, Zeist
author: Jordie van Berkel-Schoonen,Gert Walhof, Arjan van Weele
ISBN: 9-789462-157491
year: 2021
Inköp och Supply Chain Management
publisher: Studentlitteratur AB
author: Arjan van Weele and Katarina Arbin
ISBN: 978-91-44-12874-0
year: 2019
Inkoop in Strategisch Perspectief: Shoppen voor Professionals
publisher: Vakmedianet, Alpen a/d Rijn
author: Arjan van Weele, Jordie Van Berkel-Schoonen, Gert Walhof
ISBN: 978-946-215-518-3
year: 2017
Strategische Beschaffung: Grundlagen, Planung und Umsetzung eines integrierten Supply Management
publisher: Springer Gabler
author: Arjan van Weele und Michael Essig
ISBN: 978-3-658-08490-5
year: 2017
atin Alma ve Tedarik Zinciri Yonetimi
publisher: Literatur
author: Prof dr Arjan van Weele and Metic Canci
ISBN: 978-975-04-0668-3
year: 2014
International Contracting: Contract Management for Complex Contracts
publisher: Imperial College Press
author: John van der Puil and Arjan van Weele
ISBN: 978-1908979506
year: 2014
Innkjøp og Supply Chain Management
publisher: NIMA (Norway)
author: prof. dr. Arjan van Weele
ISBN: 978-8292-509050
year: 2011
Waarde creeren in de keten
publisher: Technische Universiteit Eindhoven
author: M.Kibbeling en A.J. van Weele
year: 2010
Grondslagen van Inkoopmanagement
publisher: Kluwer, 1st edition, Deventer
author: A.J. van Weele
ISBN: 978-90-13-04262-7
year: 2007
Ondernemend Samenwerken: Ontwikkelen van concurrentiekracht in netwerken
publisher: Samsom Bedrijfsinformatie, Alphen a/d Rijn (The Netherlands)
author: A.J. van Weele and F.A. Rozemeijer
ISBN: 90-14-06-364-4
year: 1999
Dynamiek in commerciele relaties
publisher: F&G Publishing, Bunnik (The Netherlands)
author: H.W.C. van der Hart and A.J. van Weele
ISBN: 90-75432-10-0
year: 1997
Revolution in Purchasing: Building Competitive Power Through Pro-active Purchasing
publisher: Philips Electronics-Eindhoven University of Technology, Eindhoven (The Netherlands)
author: A.J. van Weele and F.A. Rozemeijer
year: 1996
Handbook of Purchasing Management
publisher: Gower, London (Great Britain)
author: D. Farmer and A.J. van Weele
ISBN: 0-566-07397-8
year: 1994
De Winst van Uitbesteden
publisher: NEVAT/FME, Zoetermeer (The Netherlands)
author: A.J. van Weele
year: 1994
Inkopen van Projekten
publisher: NEVI, ‘s-Gravenhage (The Netherlands)
author: A.J. van Weele and M. Crijnen
year: 1991
Ligt bij de Inkoop de Eerste Winst, intreerede Technische Universiteit Eindhoven
publisher: Samson Uitgeverij, Alphen a/d Rijn (The Netherlands)
author: A.J. van Weele
year: 1990
Purchasing Control: Performance Measurement and Evaluation of the Industrial Purchasing Function
publisher: Wolters-Noordhoff, Groningen (The Netherlands)
author: A.J. van Weele
ISBN: 90-01-93911-0
year: 1984
Scroll to Top