Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
57.1

 

Op 24 oktober kopte het FD ‘Euro krijgt klap door lager vertrouwen economie’. Dit op grond van een rapport van IHS Markit over de Britse Purchasing Managers Index. Deze zou over oktober een waarde hebben geregistreerd van 52.7. Dit bericht is vreemd om twee redenen: 1) de maand oktober was nog niet gepasseerd, 2) Markit rapporteerde een waarde van 53,8 voor de Britse industrie. Daarnaast lijkt de kop suggestief. Dit op grond van de rapportage van de NEVI Purchasing Managers Index over oktober. Deze kwam voor de Nederlandse industrie uit op 57.1 (september: 59.8). Conclusie: er is nog steeds sprake van een behoorlijke toename van de industriele bedrijvigheid (een waarde boven 50.0 wijst op een verbetering van de bedrijfsomstandigheden). Maar, zoals door ons eerder aangegeven, de groei loopt na een korte opleving nu toch terug. En dat zal als je de trend doortrekt de komende maanden naar mijn verwachting ook het geval zijn. Een periode van 66 maanden productiegroei is niet eerder vertoond. Na een periode van hoogconjunctuur volgt volgens de economieboekjes een periode van laagconjunctuur. Maar zover zijn we nog niet. Want de orderontvangst uit binnen- en buitenland is met een waarde van 55.1 en 53.7 nog steeds uitstekend te noemen (september: 59.2 resp. 59.1). En datzelfde geldt voor de toekomstige produktie index, die nu 70.4 scoort (september: 73.3). De vooruitzichten voor de industrie zijn de komende maanden uitstekend. Waardoor gaat de groei afvlakken? Dat zijn met name de hoge inkoop- en verkoopprijsinflatie. Met name kunststoffen, karton en oliegerelateerde producten werden aanmerkelijk duurder en dit vertaalde zich natuurlijk on hogere verkoopprijzen. Datzelfde geldt voor arbeidskosten. Ondanks de actieve werving van medewerkers, moeten bedrijven door het gebrek aan vakspecialisten zzp’ers inhuren en dat werkt kostenverhogend. En tot slot: de PMI van China, een belangrijke motor voor de wereldeconomie, laat al maanden een neerwaartse trend zien. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de industrie goed. Maar de groei neemt in Nederland en de Eurozone duidelijk af. Reden waarom ik mijn rapportcijfer verlaag naar: 8.0

Welcome! On November 30th, after almost 40 years, I will have my farewell from Eindhoven University of Technology. Interested in being present during my Valedictory Speech or Symposium? Check 'AGENDA' on this page and register!

BLOG | October 10 2016 - 00:10 >

Waarom CFOs hun visie op inkoop moeten veranderen
CFOs staan met hun korte termijn focus op winstmaximalisatie en werkkapitaal vermindering innovaties in inkoop in de weg. CFOs moeten waardecreatie centraal stellen. read more
TWITTER
NEWS >
 
 
AGENDA >
 
 

Showing records 1 - 5 of 19.

Lees mijn afscheidsinterview in Deal!

Lees mijn afscheidsinterview in Deal!

Emeritus inkoophoogleraar Arjan van Weele: “Ik voel me buitengewoon bevoorrecht”. Met zijn afscheid komt een eind aan een tijdperk. Lees verder onder NEWS... read more
Arjan van Weele Honorary Member of NEVI!

Arjan van Weele Honorary Member of NEVI!

Arjan van Weele Honorary Member of NEVI! read more
IPSERA Lifetime Achievement Award 2018 awarded to Arjan van Weele

IPSERA Lifetime Achievement Award 2018 awarded to Arjan van Weele

IPSERA Lifetime Achievement Award 2018 awarded to Arjan van Weele read more
Arjan van Weele Keynote Speaker at 15th Anniversary of Slovenian Purchasing Association

Arjan van Weele Keynote Speaker at 15th Anniversary of Slovenian Purchasing Association

Arjan van Weele was invited as a Keynote Speaker at the celebration of the 15th Anniversary of Slovenian Purchasing Association, together with dr Peter Kraljic. read more
New, revised 7th edition Purchasing and Supply Chain Management

New, revised 7th edition Purchasing and Supply Chain Management

Do you like a preview of the brandnew Purchasing and Supply Chain Management, 7th ed, Cengage? Look here! read more

Page: 2 3 4 Next

 

Showing records 6 - 10 of 10.

Meeting of Minds: About Purchasing's Identity, 18-19 oktober, Amsterdam >

Form 18-19th October 2018 15 professors in Purchasing and Supply Management will meet to continue their quest on myths and truths about purchasing as a profession is search of purchasing's identity. For invitees only!

read more
Inkoop in Strategisch Perspectief: Module 3, 17 oktober >

Module 3 van een 10 daags programma 'Inkoop in strategisch perspectief' rond de gelijknamige bestseller van Arjan van Weele, Jordie van Berkel en Gert Walhof, verzorgd door gastdocent prof dr Arjan van Weele

read more
NEVI LEDENDAG, 9 oktober >

Mooie bijeenkomst met tal van sprekers and workshops in het Militair Museum te Soesterberg met Defensie als gastheer! Alleen voor NEVI leden. Schrijf je in!

read more
Op weg naar ketenregisseur: over macht en afhankelijkheid in ketenrelaties, prof dr Arjan van Weele >

Interesse in serie colleges door vakcollega's over actuele thema's in logistiek management? Check dit: goo.gl/US9oHh 

read more
Meeting of Minds Stuurgroep Inkoop Grote Bedrijven, 16 september >

De ontwikkeling rond inkoop van de afgelopen decennia roept de vraag op in hoeverre inkoop een vak is. Is Inkoop echt een apart vakgebied met eigen methoden, modellen en practices? Of is het een toepassingsgebied waar gebruik wordt gemaakt van inzichten verkregen uit andere disciplines? Wat is de essentie van inkoop eigenlijk? Waar draait het nu precies om? Het antwoord op deze vraag lijkt van belang gezien de effecten van inkoopgedrag van overheid en bedrijven op de samenleving. CPOs hebben  de afgelopen jaren complexe, sterk vervuilende supply chains gecreeerd. De enorme kostendruk en het gebruik van tendering en e-auctions heeft (ik beperk mij tot NL) geleid tot sectoren waarin nauwelijks een droge boterham meer te verdienen is (catering, taxivervoer, thuiszorg, schoonmaak). Moeten CPOs zich dit aantrekken of niet? Hoe lang moeten CPOs de almaar toenemende targets van CFOs accepteren om de inkoopkosten verder te verlagen? Wat voor type leiderschap vraagt het om voldoende tegenwicht tegen CFOs te bieden? Waar vinden we zulk leiderschap? Hoe ontwikkel je dat?

read more

Page: Previous  1 2

 
RECENT ARTICLES >
 
 
PUBLICATION OF THE MONTH
 
 

Showing records 21 - 25 of 87.

IPSERA Conference

IPSERA Conference

Managing Supplier Relationships in a New Product Development Context read more
The interrelationship between Purchasing Maturity

The interrelationship between Purchasing Maturity

Internal Customer Satisfaction and Purchasing Performance: an Empirical Study read more
IPSERA Conference

IPSERA Conference

Fostering Incremental and Radical Innovation through Performance Based Contracting in Inter-Organizational Relationships read more
Verkopers Moeten Stoppen met Verkopen

Verkopers Moeten Stoppen met Verkopen

Interview in Sales Management on 'Verkopers Moeten Stoppen met Verkopen', June, 2014 (Dutch text) read more

Page: Previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next

1
 

Showing records 1 - 1 of 12.

Sapiens: a brief history of mankind

Prof. Harari is a master in explaining the journey of mankind since its origin. This book may shift some ideas that you may have both about where you come from and where you will go!

Page: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015