Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
57.1

 

Op 24 oktober kopte het FD ‘Euro krijgt klap door lager vertrouwen economie’. Dit op grond van een rapport van IHS Markit over de Britse Purchasing Managers Index. Deze zou over oktober een waarde hebben geregistreerd van 52.7. Dit bericht is vreemd om twee redenen: 1) de maand oktober was nog niet gepasseerd, 2) Markit rapporteerde een waarde van 53,8 voor de Britse industrie. Daarnaast lijkt de kop suggestief. Dit op grond van de rapportage van de NEVI Purchasing Managers Index over oktober. Deze kwam voor de Nederlandse industrie uit op 57.1 (september: 59.8). Conclusie: er is nog steeds sprake van een behoorlijke toename van de industriele bedrijvigheid (een waarde boven 50.0 wijst op een verbetering van de bedrijfsomstandigheden). Maar, zoals door ons eerder aangegeven, de groei loopt na een korte opleving nu toch terug. En dat zal als je de trend doortrekt de komende maanden naar mijn verwachting ook het geval zijn. Een periode van 66 maanden productiegroei is niet eerder vertoond. Na een periode van hoogconjunctuur volgt volgens de economieboekjes een periode van laagconjunctuur. Maar zover zijn we nog niet. Want de orderontvangst uit binnen- en buitenland is met een waarde van 55.1 en 53.7 nog steeds uitstekend te noemen (september: 59.2 resp. 59.1). En datzelfde geldt voor de toekomstige produktie index, die nu 70.4 scoort (september: 73.3). De vooruitzichten voor de industrie zijn de komende maanden uitstekend. Waardoor gaat de groei afvlakken? Dat zijn met name de hoge inkoop- en verkoopprijsinflatie. Met name kunststoffen, karton en oliegerelateerde producten werden aanmerkelijk duurder en dit vertaalde zich natuurlijk on hogere verkoopprijzen. Datzelfde geldt voor arbeidskosten. Ondanks de actieve werving van medewerkers, moeten bedrijven door het gebrek aan vakspecialisten zzp’ers inhuren en dat werkt kostenverhogend. En tot slot: de PMI van China, een belangrijke motor voor de wereldeconomie, laat al maanden een neerwaartse trend zien. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de industrie goed. Maar de groei neemt in Nederland en de Eurozone duidelijk af. Reden waarom ik mijn rapportcijfer verlaag naar: 8.0

Welcome! On November 30th, after almost 40 years, I will have my farewell from Eindhoven University of Technology. Interested in being present during my Valedictory Speech or Symposium? Check 'AGENDA' on this page and register!

BLOG | October 10 2016 - 00:10 >

Waarom CFOs hun visie op inkoop moeten veranderen
CFOs staan met hun korte termijn focus op winstmaximalisatie en werkkapitaal vermindering innovaties in inkoop in de weg. CFOs moeten waardecreatie centraal stellen. read more
TWITTER
NEWS >
 
 
AGENDA >
 
 

Showing records 11 - 15 of 19.

Interview on Purchasing Trends in Nabavnik.si

Interview on Purchasing Trends in Nabavnik.si

Interested in what I have to say to the Slovenian purchasing community? Read this (from p. 4 on)! read more
TIAS Management of Operational Excellence and SCM best Master Program

TIAS Management of Operational Excellence and SCM best Master Program

TIAS has been ranked the best business school in the Netherlands by the Keuzegids Masters. TIAS's Executive Master Program on 'Management of Operational Excellence and Supply Chain Management' was ranked first in its kind. read more
New Turkish edition of Purchasing and Supply Chain Management out NOW!

New Turkish edition of Purchasing and Supply Chain Management out NOW!

Are you from Turkey and interested in purchasing and supply chain management? Then read the special edition of Purchasing and Supply Chain Management in your own language! read more
New PhD Thesis: 'Fostering Innovation through performance Contracts'

New PhD Thesis: 'Fostering Innovation through performance Contracts'

Do performance contracts actually foster innovation in supply chain relationships? How do they compare to traditional fixed price and cost-plus contracts? Interest? Please contact me for further details at: arjan@arjanvanweel.com.  read more
Update on YouTube video channel

Update on YouTube video channel

Update on YouTube video channel: all videos are out now! read more

Page: Previous  1 2 3 4 Next

 

Showing records 6 - 10 of 10.

Meeting of Minds: About Purchasing's Identity, 18-19 oktober, Amsterdam >

Form 18-19th October 2018 15 professors in Purchasing and Supply Management will meet to continue their quest on myths and truths about purchasing as a profession is search of purchasing's identity. For invitees only!

read more
Inkoop in Strategisch Perspectief: Module 3, 17 oktober >

Module 3 van een 10 daags programma 'Inkoop in strategisch perspectief' rond de gelijknamige bestseller van Arjan van Weele, Jordie van Berkel en Gert Walhof, verzorgd door gastdocent prof dr Arjan van Weele

read more
NEVI LEDENDAG, 9 oktober >

Mooie bijeenkomst met tal van sprekers and workshops in het Militair Museum te Soesterberg met Defensie als gastheer! Alleen voor NEVI leden. Schrijf je in!

read more
Op weg naar ketenregisseur: over macht en afhankelijkheid in ketenrelaties, prof dr Arjan van Weele >

Interesse in serie colleges door vakcollega's over actuele thema's in logistiek management? Check dit: goo.gl/US9oHh 

read more
Meeting of Minds Stuurgroep Inkoop Grote Bedrijven, 16 september >

De ontwikkeling rond inkoop van de afgelopen decennia roept de vraag op in hoeverre inkoop een vak is. Is Inkoop echt een apart vakgebied met eigen methoden, modellen en practices? Of is het een toepassingsgebied waar gebruik wordt gemaakt van inzichten verkregen uit andere disciplines? Wat is de essentie van inkoop eigenlijk? Waar draait het nu precies om? Het antwoord op deze vraag lijkt van belang gezien de effecten van inkoopgedrag van overheid en bedrijven op de samenleving. CPOs hebben  de afgelopen jaren complexe, sterk vervuilende supply chains gecreeerd. De enorme kostendruk en het gebruik van tendering en e-auctions heeft (ik beperk mij tot NL) geleid tot sectoren waarin nauwelijks een droge boterham meer te verdienen is (catering, taxivervoer, thuiszorg, schoonmaak). Moeten CPOs zich dit aantrekken of niet? Hoe lang moeten CPOs de almaar toenemende targets van CFOs accepteren om de inkoopkosten verder te verlagen? Wat voor type leiderschap vraagt het om voldoende tegenwicht tegen CFOs te bieden? Waar vinden we zulk leiderschap? Hoe ontwikkel je dat?

read more

Page: Previous  1 2

 
RECENT ARTICLES >
 
 
PUBLICATION OF THE MONTH
 
 

Showing records 1 - 5 of 87.

Is purchasing really to be considered as a specialist practitioner and academic discipline...?

Is purchasing really to be considered as a specialist practitioner and academic discipline...?

Is purchasing really to be considered as a specialist practitioner and academic discipline...? What is its relevance for business, government and society? Interested? Read this final public lecture by prof dr Arjan van Weele read more
Is inkoop nu echt een vak...?

Is inkoop nu echt een vak...?

Inkoopgedrag van bedrijven en instellingen raakt iedereen. Als inkopers van bedrijven en instellingen hun contractvolumes verminderen heeft dit direct effecten voor de werkgelegenheid.Professioneel inkopen is niet eenvoudig. In zijn afscheidsrede beantwoordt hij de vraag of inkoop een vak is... of niet... read more
Can contracts drive innovation in the oil and gas industry?

Can contracts drive innovation in the oil and gas industry?

Interested how new contractmodels may drive innovation in the oil and gas industry? Read this article! read more
Wat is nieuw in onze 7e editie van Inkoop in Strategisch Perspectief? Lees het hier!

Wat is nieuw in onze 7e editie van Inkoop in Strategisch Perspectief? Lees het hier!

Mooie boekbespreking van de nieuwste editie 'Inkoop in Strategisch Perspectief: Shoppen voor Professionals' read more

This article discusses why procurement professionals need to change course: from their traditional cost orientation to a value orientation. Key question: can they do that? Read this article! read more

Page: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

1
 

Showing records 1 - 1 of 12.

Sapiens: a brief history of mankind

Prof. Harari is a master in explaining the journey of mankind since its origin. This book may shift some ideas that you may have both about where you come from and where you will go!

Page: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015