Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele

BLOG

February 16 2015 00:00

Leverancier failliet door wurgcontract overheid

 

 

Op 6 februari ging het regio taxibedrijf Willemsen de Koning failliet. Hierdoor kwamen 376 taxichauffeurs op straat te staan. Het vervoerscontract dat men met de provincie Gelderland had afgesloten leidde tot grote verliezen. Begin februari was het geld op. Als gevolg waren vele hulpbehoevende Gelderlander gedwongen thuis te blijven. Zij bleven verstoken van de voor hun noodzakelijke zorg.

Het contract was in het verleden zo maken wij uit de berichtgeving op openbaar aanbesteed. Om het contract te winnen bood Willemsen de Koning beneden de kostprijs aan. De provincie dacht hiermee een belangrijke inkoopbesparing binnen te halen. Deze wordt nu door de inzet van nood vervoer voor een deel teniet gedaan. Er zal nu opnieuw moeten worden aanbesteed.

De vraag is in hoeverre de overheid gehouden is tot controle op de door haar leveranciers en dienstverleners gehanteerde tarieven. Immers, in het regeringsbeleid is het werkgelegenheidsbeleid een belangrijke paragraaf. Overheidsopdrachten dienen tot meer banen te leiden. Overheidsopdrachten dienen niet, zoals wij op dit moment herhaaldelijk zien bij de aanbesteding van zorg, schoonmaak contracten, cateringcontracten en nu ook personenvervoer, de oorzaak te zijn van massale ontslagen. Marktwerking is prima, maar de maatschappelijke kosten die verband houden met dit type ontslagen lijkt een veelvoud van de behaalde inkoopbesparingen.  Het hanteren van EMVI criteria, inplaats van prijs als basis voor vergunning is een eerste stap. Maar wellicht zou de overheid op grond van haar eigen werkgelegenheidsbeleid controle moet uitoefenen op de door leveranciers en dienstverleners gehanteerde tarieven. Deze zouden tenminste moeten voldoen aan de vigerende CAO's en kostendekkend moeten zijn. 

De maatschappelijke rol die de overheid in onze samenleving vervult stelt grenzen aan haar optreden als commerciële partij. Het wordt tijd dat er een einde komt aan het op prijs gerichte overheidinkoopbeleid.

Ik geef mijn mening graag voor een betere. 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015