Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
57.1

 

Op 24 oktober kopte het FD ‘Euro krijgt klap door lager vertrouwen economie’. Dit op grond van een rapport van IHS Markit over de Britse Purchasing Managers Index. Deze zou over oktober een waarde hebben geregistreerd van 52.7. Dit bericht is vreemd om twee redenen: 1) de maand oktober was nog niet gepasseerd, 2) Markit rapporteerde een waarde van 53,8 voor de Britse industrie. Daarnaast lijkt de kop suggestief. Dit op grond van de rapportage van de NEVI Purchasing Managers Index over oktober. Deze kwam voor de Nederlandse industrie uit op 57.1 (september: 59.8). Conclusie: er is nog steeds sprake van een behoorlijke toename van de industriele bedrijvigheid (een waarde boven 50.0 wijst op een verbetering van de bedrijfsomstandigheden). Maar, zoals door ons eerder aangegeven, de groei loopt na een korte opleving nu toch terug. En dat zal als je de trend doortrekt de komende maanden naar mijn verwachting ook het geval zijn. Een periode van 66 maanden productiegroei is niet eerder vertoond. Na een periode van hoogconjunctuur volgt volgens de economieboekjes een periode van laagconjunctuur. Maar zover zijn we nog niet. Want de orderontvangst uit binnen- en buitenland is met een waarde van 55.1 en 53.7 nog steeds uitstekend te noemen (september: 59.2 resp. 59.1). En datzelfde geldt voor de toekomstige produktie index, die nu 70.4 scoort (september: 73.3). De vooruitzichten voor de industrie zijn de komende maanden uitstekend. Waardoor gaat de groei afvlakken? Dat zijn met name de hoge inkoop- en verkoopprijsinflatie. Met name kunststoffen, karton en oliegerelateerde producten werden aanmerkelijk duurder en dit vertaalde zich natuurlijk on hogere verkoopprijzen. Datzelfde geldt voor arbeidskosten. Ondanks de actieve werving van medewerkers, moeten bedrijven door het gebrek aan vakspecialisten zzp’ers inhuren en dat werkt kostenverhogend. En tot slot: de PMI van China, een belangrijke motor voor de wereldeconomie, laat al maanden een neerwaartse trend zien. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de industrie goed. Maar de groei neemt in Nederland en de Eurozone duidelijk af. Reden waarom ik mijn rapportcijfer verlaag naar: 8.0

BLOG

December 12 2015 00:00

Kaalslag inkoop in de zorg

 

 

Kaalslag inkoop

Vandaag wederom in het nieuws: taxibedrijven kunnen met gehandicapten vervoer geen cent meer verdienen. Veel bedrijven zijn al omgevallen. Andere zullen volgen. In de thuiszorg is het niet anders. TSN staat met 11.000 medewerkers op omvallen omdat men tegen de tarieven die men door verzekeraars betaald krijgt niet rendabel kan werken. Oorzaak: de kaalslag inkoop die domineert binnen de burelen van de grote verzekeraars. Inkopers die zich niets aantrekken van kostprijzen en marges, maar alleen oog hebben voor de besparingen die zij in opdracht van hun CFO moeten realiseren. De mensen voor wie zijn inkopen staan in de kou. Net als de leveranciers. 

Niet functionerende zorg triades

Inkoopmacht in verkeerde handen is een gevaarlijk, maatschappij ontwrichtend wapen. De oorzaak van de problematiek is gelegen in het niet functioneren van de zogenaamde inkooptriade: verzekeraar-leverancier-verzekerde/client. De triade zit als volgt in elkaar: de client betaalt premie aan de verzekeraar. De verzekeraar contracteert de leverancier. De leverancier levert diensten aan de client. Een eenvoudig model dat men in de inkoopwereld veel tegenkomt. Dit model werkt alleen als aan een heel belangrijke conditie is voldaan: nl dat de verzekeraar afgerekend wordt op de kwaliteit van de dienstverlening die aan de verzekerde wordt geleverd. Dat is in de praktijk niet het geval. De kwaliteit van dienstverlening van de dienstverlener aan de verzekerde wordt niet gemeten, de leverancier wordt (ondanks de wettelijke verplichting voor de overheid EMVI toe te passen (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)) primair geselecteerd op prijs en niet beoordeeld op zijn prestaties, en de inkoper van de verzekeraar wordt primair aangestuurd door zijn CFO die jaar na jaar harde inkoopbesparingen wil zien. Er is met andere woorden geen enkele 'alignment' van de driehoeksverhouding. In dit soort gevallen hebben de zwakste partijen in de triade het nakijken.

Deze triade problematiek doet zich ook voor binnen de overheid. Voorbeelden: inkoop van schoonmaak, contractcatering, beveiliging, facilitaire diensten.

Focus op kwaliteit

Deze hier geschetste situatie verschilt niet wezenlijk van de machtige concernafdelingen die de afgelopen jaren binnen de multinationals zijn opgezet. Met een heel groot verschil: als de centrale inkoopafdelingen hun business leaders en interne klanten niet goed bedienen worden zij ontmanteld en gaat de inkoop weer terug naar de business. Als inkopers binnen deze bedrijven hun baan als concern inkoper willen behouden doen zij er goed aan heel goed te luisteren naar de behoeften en wensen van hun interne klanten! Dat mechanisme is bij de inkoop van zorg geheel afwezig. Inkopers van zorg ic de verzekeraars worden niet afgestraft voor een inkoopbeleid dat kaalslag voor hun clienten oplevert. Omdat de markt van zorgverzekeraars een oligopolie is is het voor verzekerden lood om oud ijzer bij wie men zich verzekert. De verzekerde heeft het nakijken.

Het wordt hoog tijd dat verzekeraars worden afgerekend op de kwaliteit van de inkoop van de zorg die zij inkopen. Een oud Japans gezegde luidt: 'If you focus on cost, you will drive out quality...if you focus on quality you will drive out cost'. Het wordt hoog tijd dat verzekeraars deze wijsheid ter harte nemen!

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015