Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele

BLOG

August 13 2014 00:00

Export motor voor industrie

 

 

Het gaat geleidelijk minder slecht met de industrie. Dit stelt inkoophoogleraar Arjan van Weele naar aanleiding van de inkoopmanagersindex van december 2012. Die liet met een waarde van 49.6 een lichte verbetering zien ten opzichte van november toen de PMI op 48.2 uitkwam.


Opgaande lijn
De index zit al zes maanden in een opgaande lijn. Volgens Van Weele fungeert de nog steeds toenemende exportvolumes als motor voor de industrie. Hij signaleert dat de stijgende exportvolumes zorgen voor compensatie van het nog steeds afnemende binnenlandse ordervolume en handhaving van de huidige productievolumes. Daardoor draait de industrie nog steeds heel aardig, stelt hij.

Van Weeles’ kanttekening daarbij is dat met name producenten van consumptie- en investeringsgoederen daarvan profiteren. De bezetting van hun machinepark is beter dan die van fabrikanten van halffabrikaten.

 

Aantrekken binnenlandse vraag
De hoogleraar ziet nog geen herstel. Hij verwijst daarvoor onder meer naar de forse inkoopprijsinflatie die nu al meer dan vier maanden aanhoudt en zich vertaalt in hogere verkoopprijzen. ‘Een en ander houdt ondernemers waakzaam’, aldus Van Weele op de website van de NEVI (zie artikel) . ‘Deze waakzaamheid komt tot uitdrukking in een voorzichtig voorraadbeleid en werkgelegenheidsbeleid. Waar mogelijk bouwt men arbeidsplaatsen af.’

 

Kwakkelen
Het blijft nog even kwakkelen in Nederland, is zijn conclusie. ‘Het wachten is op het aantrekken van de binnenlandse vraag.’

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015