Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
57.1

 

Op 24 oktober kopte het FD ‘Euro krijgt klap door lager vertrouwen economie’. Dit op grond van een rapport van IHS Markit over de Britse Purchasing Managers Index. Deze zou over oktober een waarde hebben geregistreerd van 52.7. Dit bericht is vreemd om twee redenen: 1) de maand oktober was nog niet gepasseerd, 2) Markit rapporteerde een waarde van 53,8 voor de Britse industrie. Daarnaast lijkt de kop suggestief. Dit op grond van de rapportage van de NEVI Purchasing Managers Index over oktober. Deze kwam voor de Nederlandse industrie uit op 57.1 (september: 59.8). Conclusie: er is nog steeds sprake van een behoorlijke toename van de industriele bedrijvigheid (een waarde boven 50.0 wijst op een verbetering van de bedrijfsomstandigheden). Maar, zoals door ons eerder aangegeven, de groei loopt na een korte opleving nu toch terug. En dat zal als je de trend doortrekt de komende maanden naar mijn verwachting ook het geval zijn. Een periode van 66 maanden productiegroei is niet eerder vertoond. Na een periode van hoogconjunctuur volgt volgens de economieboekjes een periode van laagconjunctuur. Maar zover zijn we nog niet. Want de orderontvangst uit binnen- en buitenland is met een waarde van 55.1 en 53.7 nog steeds uitstekend te noemen (september: 59.2 resp. 59.1). En datzelfde geldt voor de toekomstige produktie index, die nu 70.4 scoort (september: 73.3). De vooruitzichten voor de industrie zijn de komende maanden uitstekend. Waardoor gaat de groei afvlakken? Dat zijn met name de hoge inkoop- en verkoopprijsinflatie. Met name kunststoffen, karton en oliegerelateerde producten werden aanmerkelijk duurder en dit vertaalde zich natuurlijk on hogere verkoopprijzen. Datzelfde geldt voor arbeidskosten. Ondanks de actieve werving van medewerkers, moeten bedrijven door het gebrek aan vakspecialisten zzp’ers inhuren en dat werkt kostenverhogend. En tot slot: de PMI van China, een belangrijke motor voor de wereldeconomie, laat al maanden een neerwaartse trend zien. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de industrie goed. Maar de groei neemt in Nederland en de Eurozone duidelijk af. Reden waarom ik mijn rapportcijfer verlaag naar: 8.0

BLOG

August 13 2014 00:00

Export motor voor industrie

 

 

Het gaat geleidelijk minder slecht met de industrie. Dit stelt inkoophoogleraar Arjan van Weele naar aanleiding van de inkoopmanagersindex van december 2012. Die liet met een waarde van 49.6 een lichte verbetering zien ten opzichte van november toen de PMI op 48.2 uitkwam.


Opgaande lijn
De index zit al zes maanden in een opgaande lijn. Volgens Van Weele fungeert de nog steeds toenemende exportvolumes als motor voor de industrie. Hij signaleert dat de stijgende exportvolumes zorgen voor compensatie van het nog steeds afnemende binnenlandse ordervolume en handhaving van de huidige productievolumes. Daardoor draait de industrie nog steeds heel aardig, stelt hij.

Van Weeles’ kanttekening daarbij is dat met name producenten van consumptie- en investeringsgoederen daarvan profiteren. De bezetting van hun machinepark is beter dan die van fabrikanten van halffabrikaten.

 

Aantrekken binnenlandse vraag
De hoogleraar ziet nog geen herstel. Hij verwijst daarvoor onder meer naar de forse inkoopprijsinflatie die nu al meer dan vier maanden aanhoudt en zich vertaalt in hogere verkoopprijzen. ‘Een en ander houdt ondernemers waakzaam’, aldus Van Weele op de website van de NEVI (zie artikel) . ‘Deze waakzaamheid komt tot uitdrukking in een voorzichtig voorraadbeleid en werkgelegenheidsbeleid. Waar mogelijk bouwt men arbeidsplaatsen af.’

 

Kwakkelen
Het blijft nog even kwakkelen in Nederland, is zijn conclusie. ‘Het wachten is op het aantrekken van de binnenlandse vraag.’

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015