Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
57.1

 

Op 24 oktober kopte het FD ‘Euro krijgt klap door lager vertrouwen economie’. Dit op grond van een rapport van IHS Markit over de Britse Purchasing Managers Index. Deze zou over oktober een waarde hebben geregistreerd van 52.7. Dit bericht is vreemd om twee redenen: 1) de maand oktober was nog niet gepasseerd, 2) Markit rapporteerde een waarde van 53,8 voor de Britse industrie. Daarnaast lijkt de kop suggestief. Dit op grond van de rapportage van de NEVI Purchasing Managers Index over oktober. Deze kwam voor de Nederlandse industrie uit op 57.1 (september: 59.8). Conclusie: er is nog steeds sprake van een behoorlijke toename van de industriele bedrijvigheid (een waarde boven 50.0 wijst op een verbetering van de bedrijfsomstandigheden). Maar, zoals door ons eerder aangegeven, de groei loopt na een korte opleving nu toch terug. En dat zal als je de trend doortrekt de komende maanden naar mijn verwachting ook het geval zijn. Een periode van 66 maanden productiegroei is niet eerder vertoond. Na een periode van hoogconjunctuur volgt volgens de economieboekjes een periode van laagconjunctuur. Maar zover zijn we nog niet. Want de orderontvangst uit binnen- en buitenland is met een waarde van 55.1 en 53.7 nog steeds uitstekend te noemen (september: 59.2 resp. 59.1). En datzelfde geldt voor de toekomstige produktie index, die nu 70.4 scoort (september: 73.3). De vooruitzichten voor de industrie zijn de komende maanden uitstekend. Waardoor gaat de groei afvlakken? Dat zijn met name de hoge inkoop- en verkoopprijsinflatie. Met name kunststoffen, karton en oliegerelateerde producten werden aanmerkelijk duurder en dit vertaalde zich natuurlijk on hogere verkoopprijzen. Datzelfde geldt voor arbeidskosten. Ondanks de actieve werving van medewerkers, moeten bedrijven door het gebrek aan vakspecialisten zzp’ers inhuren en dat werkt kostenverhogend. En tot slot: de PMI van China, een belangrijke motor voor de wereldeconomie, laat al maanden een neerwaartse trend zien. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de industrie goed. Maar de groei neemt in Nederland en de Eurozone duidelijk af. Reden waarom ik mijn rapportcijfer verlaag naar: 8.0

BLOG | October 10 2016 - 00:10 >

Waarom CFOs hun visie op inkoop moeten veranderen
CFOs staan met hun korte termijn focus op winstmaximalisatie en werkkapitaal vermindering innovaties in inkoop in de weg. CFOs moeten waardecreatie centraal stellen. read more
TWITTER

Effects of perceptual distance between clients and contractors on complex projects outcomes

 

PhD research by Christian van der Krift (h.c.j.v.d.krift@tue.nl) and Arjan van Weele (a.j.v.weele@tue.nl)

 

Interested? Check this video (English): https://youtu.be/dcA0r1vWwEo

 

 

 

Why do many complex projects fail? Why are project managers in construction industry and IT not able to deliver projects within budget and within schedule, and more importantly, without complaints of users and other stakeholders?

Examples of failing projects in the Netherlands are abundant: the Amsterdam metro, the Fyra high-speed train, the Maasvlakte-Vaanplein, the Roertunnel, the Betuwe lijn. In all projects, professional organizations and people were employed, were guided by detailed project instructions and guidelines. Nevertheless, they failed to deliver due to a bad understanding and dysfunctional relationship between client and (sub)contractors!


These observations were the motivation to start this study. Today, projects are without exception executed with external contractors and service providers, who are connected and managed by clients using complex contracts. In case of difficulties, project parties review their contracts and check what has been agreed upon. Often, disputes arise that need to be settled before court.


Realizing complex projects requires a multidisciplinary approach, where many parties and disciplines need to work together. Apart from contractual governance, relational governance seems to be a crucial factor in accomplishing project results. Relational governance is all about how to foster trust, commitment and information exchange among parties. In order to solve issues of information asymmetry among parties, goal alignment and project identification needs to take place. 

 

This study is aimed at analyzing the effects of differences in perception between clients and their contractors on the relational governance and project outcomes. The research includes analyzing the perspectives of both project managers and their contractors in complex projects. For this project we have developed an advanced though straightforward instrument: the perceptionmeter.

 

Are you interested to participate in our research? Please have a look at the video (available in English and Dutch, see below), visit www.perceptiemeter.nl (Dutch) or www.perceptionmeter.com (English) and if needed contact one of our researchers.

 

Video (English): https://youtu.be/dcA0r1vWwEo

Video (Dutch): https://youtu.be/-VbOuSNSTx0

 

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015