Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
61.5

 

Hier en daar verschijnen in de Nederlandse financiële pers berichten als zou de Nederlandse economie afzwakken. Dit is onjuist. Zeker voor de Nederlandse industrie. Wat er aan de hand is, is dat het groeitempo iets afzwakt. Dit blijkt uit de Purchasing Managers’ Index (PMI) van maart. Deze belangrijke index registreert het contract volume dat door inkopers in de markt is gezet. Een waarde boven 50 betekent dat het contractvolume is toegenomen. Een waarde beneden 50 geeft het tegenovergestelde aan. De Nevi PMI kwam over maart uit op 61.5, hetgeen iets lager was dan 63.4 in februari. Er is dus sprake van een iets lager groeitempo. Maar niettemin van een aanzienlijke toename van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van voorgaande maand. De vraag naar Nederlandse industriële producten, met name kapitaalgoederen, nam zowel vanuit binnenland als buitenland toe door nieuwe efficiënte online verkoopkanalen en de introductie van nieuwe producten. Als gevolg draaien industriële bedrijven op volle toeren. En verwachten bedrijven ook een goede productiebezetting voor de rest van het jaar. Maar de levertijden lopen sterk op. De levertijdindex registreerde een recordwaarde van slechts 28.6 (een waarde beneden de 50 geeft aan een verslechtering van de levertijden ten opzichte van voorgaande maand). Oorzaak: toenemende grondstof tekorten. Dit ondanks de pogingen van inkopers buffers aan te leggen. De sterke vraag naar grondstoffen manifesteert zich in stijgende inkoopprijzen voor hout, staal en kunststoffen. Die natuurlijk door vertaald worden in hogere verkoopprijzen. De vraag naar goed gekwalificeerd technisch personeel blijft onverminderd hoog. Ik handhaaf mijn rapportcijfer op 8.5.

BLOG | October 10 2016 - 00:10 >

Waarom CFOs hun visie op inkoop moeten veranderen
CFOs staan met hun korte termijn focus op winstmaximalisatie en werkkapitaal vermindering innovaties in inkoop in de weg. CFOs moeten waardecreatie centraal stellen. read more
TWITTER

Here, you can download powerpoint files related to three of our textbooks, including
'Purchasing and Supply Chain Management' (1st edition, Swedish (2012)),
'Purchasing and Supply Chain Management' (5th edition, English)(2009)) and
'Inkoop in Strategisch Perspectief' (6th edition, Dutch)(2008))

 

PURCHASING AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, STUDENTTLITTERATUR, 1ST EDITION (2012)(AVAILABLE)


 

Sharing these presentations would not have been possible without the support of Studenttlitteratur (publisher) and Mr. Thomas Steiner (editor and translator). We are both parties grateful for the excellent teamwork on our special, Swedish edition (see Books section).

 

SECTION 1 CORE CONCEPTS

Kapitel 1              Inköps roll i värdekedjan download

Kapitel 2              Köpbeteende i industrin: beslutsfattande vid inköp download

Kapitel 3              Inköpsstyrning  download

Kapitel 4              Inköp och facilities management (FM) download

Kapitel 5              Att köpa företagstjänster download

Kapitel 6              Offentlig upphandling download

Kapitel 7              Marknadsstrukturer och leverantörsanalys download

 

SECTION 2 STRATEGY AND PLANNING

Kapitel 8              Outsourcing och riskhantering download

Kapitel 9              Inköps- och affärsstrategi download

Kapitel 10            Kategoristyrd sourcing: en väg till bättre leverantörsresultat download

Kapitel 11            Inköp, innovation och kvalitetsledning download

Kapitel 12            Inköp, logistik och supply chain management download

Kapitel 13            Inköpsavdelningens: organisation och struktur download

Kapitel 14            Mätning och styrning av inköpsresultat download

 

SECTION 3 IMPLEMENTATION

Kapitel 15            Förberedelser för partnerskap med leverantörer: kostnads-metoder och tekniker download

Kapitel 16            Inköp och inköpsledarskap inom detaljhandeln download

Kapitel 17            Inköp, företagens sociala ansvar och etik download

 

PURCHASING AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, CENGAGE LEARNING, 5TH EDITION (2010)
 


 

SECTION 1 CORE CONCEPTS

Chapter 1  The role of purchasing in the value chain download

Chapter 2  Industrial buying behavior: decisionmaking in purchasing download

Chapter 3  The purchasing management process download

Chapter 4  Purchasing and facilities management download

Chapter 5  Buying business services download

Chapter 6  Public procurement download

Chapter 7  Market structures and supply market research download


SECTION 2 STRATEGY AND PLANNING

Chapter 8  Outsourcing and risk management download

Chapter 9  Purchasing and business strategy download

Chapter 10  Category sourcing: getting better resuls from suppliers download

Chapter 11  Purchasing, innovation and quality management download

Chapter 12  Purchasing, logistics and supply chain management download

Chapter 13  Organization and structure of purchasing download

Chapter 14  Performance measurement and governance download


SECTION 3 IMPLEMENTATION

Chapter 15  Preparing for partnership with suppliers: cost approaches and techniques download

Chapter 16  Buying and supply management in retail download

Chapter 17  Purchasing, corporate social responsibility and ethics download

 

INKOOP IN STRATEGISCH PERSPECTIEF, KLUWER, 6TH (2008)
 


 

DEEL 1 ANALYSE

Hoofdstuk 1 Inkoop als schakel in de voortbrengingsketen download

Hoofdstuk 2 Inkoopprocessen: struktuur en besluitvorming download

Hoofdstuk 3 Het inkoopmanagementproces download

Hoofdstuk 4 Facility management en inkoop download

Hoofdstuk 5 Inkoop van zakelijke dienstverlening download

Hoofdstuk 6 Public Procurement download

Hoofdstuk 7 Marktvormen en inkoopmarktonderzoek download

 

DEEL 2 STRATEGIE EN PLANNING

Hoofdstuk 8 Uitbesteding en risicomanagement download

Hoofdstuk 9 Inkoopbeleid en ondernemingsstrategie download

Hoofdstuk 10 Ontwikkelen van inkoop- en sourcingstrategieën download

Hoofdstuk 11 Inkoop, ontwikkeling en kwaliteitszorg download

Hoofdstuk 12 Inkoop, logistiek en supply chain management download

Hoofdstuk 13 Struktuur en organisatie van inkoop download

Hoofdstuk 14 Pretatiemeting in inkoop download

 

DEEL 3 PRAKTIJK

Hoofdstuk 15 Leveranciersbeoordeling en -ontwikkeling download

Hoofdstuk 16 Inkoop en supply chain management in retail download

Hoofdstuk 17 Duurzaam inkopen, ethiek en integriteit download

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015