Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
57.1

 

Op 24 oktober kopte het FD ‘Euro krijgt klap door lager vertrouwen economie’. Dit op grond van een rapport van IHS Markit over de Britse Purchasing Managers Index. Deze zou over oktober een waarde hebben geregistreerd van 52.7. Dit bericht is vreemd om twee redenen: 1) de maand oktober was nog niet gepasseerd, 2) Markit rapporteerde een waarde van 53,8 voor de Britse industrie. Daarnaast lijkt de kop suggestief. Dit op grond van de rapportage van de NEVI Purchasing Managers Index over oktober. Deze kwam voor de Nederlandse industrie uit op 57.1 (september: 59.8). Conclusie: er is nog steeds sprake van een behoorlijke toename van de industriele bedrijvigheid (een waarde boven 50.0 wijst op een verbetering van de bedrijfsomstandigheden). Maar, zoals door ons eerder aangegeven, de groei loopt na een korte opleving nu toch terug. En dat zal als je de trend doortrekt de komende maanden naar mijn verwachting ook het geval zijn. Een periode van 66 maanden productiegroei is niet eerder vertoond. Na een periode van hoogconjunctuur volgt volgens de economieboekjes een periode van laagconjunctuur. Maar zover zijn we nog niet. Want de orderontvangst uit binnen- en buitenland is met een waarde van 55.1 en 53.7 nog steeds uitstekend te noemen (september: 59.2 resp. 59.1). En datzelfde geldt voor de toekomstige produktie index, die nu 70.4 scoort (september: 73.3). De vooruitzichten voor de industrie zijn de komende maanden uitstekend. Waardoor gaat de groei afvlakken? Dat zijn met name de hoge inkoop- en verkoopprijsinflatie. Met name kunststoffen, karton en oliegerelateerde producten werden aanmerkelijk duurder en dit vertaalde zich natuurlijk on hogere verkoopprijzen. Datzelfde geldt voor arbeidskosten. Ondanks de actieve werving van medewerkers, moeten bedrijven door het gebrek aan vakspecialisten zzp’ers inhuren en dat werkt kostenverhogend. En tot slot: de PMI van China, een belangrijke motor voor de wereldeconomie, laat al maanden een neerwaartse trend zien. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de industrie goed. Maar de groei neemt in Nederland en de Eurozone duidelijk af. Reden waarom ik mijn rapportcijfer verlaag naar: 8.0

BLOG | October 10 2016 - 00:10 >

Waarom CFOs hun visie op inkoop moeten veranderen
CFOs staan met hun korte termijn focus op winstmaximalisatie en werkkapitaal vermindering innovaties in inkoop in de weg. CFOs moeten waardecreatie centraal stellen. read more
TWITTER
Here you can download some articles which were published over the past years. They have been arranged by type of publication and can be viewed by Acrobat Reader.
 

Scientific publications (other) (Dutch)

van Weele, A.J. (2018), 'Inkoop is een vak...of toch niet?', afscheidsrede, Technische Universiteit Eindhoven, 30 november
Driedonks, B., Weele, A.J. van en Gevers, J. (2012), Cross-functionele teams: interventies vergroten kans op succes, Handboek Effectief Opleiden, juli, pp.12.2-6.01.12.2-6.14
Driedonks, B. Weele, A.J. van en gevers, J., Cross-functionele teams: interventies vergroten kans op succes, Holland Management Review, Nummer 140, pp. 1-10
Kibbeling, M.I. en Van Weele, A.J. (2010), Waarde creeren in de keten: effecten van marktgerichtheid, duurzaamheid en innovatie, Holland Management Review, Nummer 134, pp. 2-12
Van Weele, A.J. (2008), Aanbestedingschaos dreigt, Het Financieele Dagblad, 15 januari, p.14
Van Weele, A.J. and Van der Horst, H.J. (2008), Nieuwe aanbestedingswet moet van tafel, Openbaar Bestuur, April, pp. 24-26
Van Weele, A.J. (2008), De waarde van relaties, Deal, September, p. 47
Van Weele, A.J., Geef inhoud aan waardecreatie, Deal!, 01/02, Februari 2007, pp 41
Van Weele, A.J. en Veltman, K. (2007), Leveranciers houden niet van e-auctions, Deal!, 01/01, Januari, pp. 28-31
Van Weele, A.J., Belang leveranciers en inkopers grijpt steeds meer in elkaar, Pakblad, Jaargang 28, Januari, nummer 01, 2006
Haffmans, L. en Van Weele, A.J., (2005), Strategieen voor toeleveranciers: resultaatverbetering door focus, Holland Management Review, Nummer 102, pp. 32-44
Vos, B. en Van Weele, A.J. (2005), Global sourcing: de rol van Made in China in de Nederlandse import, Holland Management Review, nummer 104, pp. 47-
Weele, A.J. van, Hoogen, H. van den, Liefkens, T., Beek, Ph. Van (2004), Bundelen van inkoopkracht in multinationals: de realiteit achter concerninkoopstructuren, Holland management Review, Nummer 95, Mei-Juni, pp. 75-83
Haffmans, L. en Van Weele, A.J. (2004), Op weg naar ketengericht innoveren: de rol van de toeleverancier, Holland Management Review, Volume 21, Nummer 96, Juli-Augustus, pp. 34-47
Van Weele, A.J. (2004), China schakelt naar de volgende versnelling, Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek, November, nr 11, pp. 12-17
Van Weele, A.J. (2002), Concurreren in het e-Tijdperk: van Inkoop naar Business Resource Management, in Logistieke Kennisbanken, 3e kwartaal, pp. 75-92
Van Weele, A.J. en Veth, T., (2001), Concurrentiekracht door e-Procurement: nu of nooit?, Holland Management Review, Maart-April, Nummer 25, pp. 64-71
Van Weele, A.J., (2001), Concurreren in het e-Tijdperk: Van Inkoop naar Business Resource Management, Bedrijfskunde, Jaargang, 73, nummer 1, pp. 27-36
Van Weele, A.J. , Dingena, M, Bus, G. en Hoogeveen (1998), A, Promotie-artikelen: verkoopbevordering of tijdbom onder het merkbeleid?, Nijenrode Management Review, nr 8, pp. 89-97
Van Weele, A.J. (1997), Komt u wel toe aan resultaatfactor no. 1?, Ontwikkelingen en Ideen, Holland Consulting Group, nummer 37, april, (interne publikatie)
Van Weele, A.J. en Rozemeijer (1997), F.A., Revolutie in Inkoop, Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek, juni
Van Weele, A.J. en Rozemeijer, F. (1996), Revolutie in Inkoop, Holland Management Review, september
Van Weele, A.J. (1996), De Nieuwe Zakelijkheid in Inkoop?, Tijdschrift voor Marketing, september
Van Weele, A.J. (1995), 'Navolging Partnership Vindt te Gehaast Plaats, Inkoopvisie, december 1995, pp. 4-8

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015