Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
57.1

 

Op 24 oktober kopte het FD ‘Euro krijgt klap door lager vertrouwen economie’. Dit op grond van een rapport van IHS Markit over de Britse Purchasing Managers Index. Deze zou over oktober een waarde hebben geregistreerd van 52.7. Dit bericht is vreemd om twee redenen: 1) de maand oktober was nog niet gepasseerd, 2) Markit rapporteerde een waarde van 53,8 voor de Britse industrie. Daarnaast lijkt de kop suggestief. Dit op grond van de rapportage van de NEVI Purchasing Managers Index over oktober. Deze kwam voor de Nederlandse industrie uit op 57.1 (september: 59.8). Conclusie: er is nog steeds sprake van een behoorlijke toename van de industriele bedrijvigheid (een waarde boven 50.0 wijst op een verbetering van de bedrijfsomstandigheden). Maar, zoals door ons eerder aangegeven, de groei loopt na een korte opleving nu toch terug. En dat zal als je de trend doortrekt de komende maanden naar mijn verwachting ook het geval zijn. Een periode van 66 maanden productiegroei is niet eerder vertoond. Na een periode van hoogconjunctuur volgt volgens de economieboekjes een periode van laagconjunctuur. Maar zover zijn we nog niet. Want de orderontvangst uit binnen- en buitenland is met een waarde van 55.1 en 53.7 nog steeds uitstekend te noemen (september: 59.2 resp. 59.1). En datzelfde geldt voor de toekomstige produktie index, die nu 70.4 scoort (september: 73.3). De vooruitzichten voor de industrie zijn de komende maanden uitstekend. Waardoor gaat de groei afvlakken? Dat zijn met name de hoge inkoop- en verkoopprijsinflatie. Met name kunststoffen, karton en oliegerelateerde producten werden aanmerkelijk duurder en dit vertaalde zich natuurlijk on hogere verkoopprijzen. Datzelfde geldt voor arbeidskosten. Ondanks de actieve werving van medewerkers, moeten bedrijven door het gebrek aan vakspecialisten zzp’ers inhuren en dat werkt kostenverhogend. En tot slot: de PMI van China, een belangrijke motor voor de wereldeconomie, laat al maanden een neerwaartse trend zien. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de industrie goed. Maar de groei neemt in Nederland en de Eurozone duidelijk af. Reden waarom ik mijn rapportcijfer verlaag naar: 8.0

Showing records 11 - 19 of 19.

Interview on Purchasing Trends in Nabavnik.si

Interview on Purchasing Trends and Developments in Nabavni.si, the Magazine of the Slovenian Purchasing Association. See p. 4 for interview. Read this

TIAS Management of Operational Excellence and SCM best Master Program

TIAS has been ranked the best business school in the Netherlands by the Keuzegids Masters. TIAS's Executive Master Program on 'Management of Operational Excellence and Supply Chain Management' was ranked first in its kind.

New Turkish edition of Purchasing and Supply Chain Management out NOW!

Are you from Turkey and interested in purchasing and supply chain management? Then read the special edition of  Purchasing and  Supply Chain Management in your own language!has become available. Touch and feel of the English edition has been conserved as well as all of its contents. Through this edition we hope to serve purchasing and supply professionals as well as students in Turkey better.

New PhD Thesis: 'Fostering Innovation through performance Contracts'

On December 16, 2014 Regien Sumo will defend her PhD thesis 'fostering innovation through performance-based contracts', at Eindhoven University of technology. Do performance contracts actually foster innovation in supply chain relationships? How do they compare to traditional fixed price and cost-plus contracts? Interest? Please contact me for further details at: arjan@arjanvanweel.com. 

Update on YouTube video channel

Update on YouTube video channel: all videos are out now!

Purchasing and Supply Chain Management nominated

Our book on Purchasing and Supply Chain Management has been nominated as one of the best in its field. See 10 Greatest Supply Chain Management Books of All Time

YouTube Videos Out Now!

Bored to read stuff? See my new 15 VIDEOS discussing key concepts of Purchasing and Supply Chain Management. Most of these are taken from my textbook and are available now. Want to have a view? Go to the special CollegeTourPurchasing VIDEOS section for the link to my YouTube Channel. These videos may help you as a purchasing professional to convince your Board to invest in professional purchasing, it may help you as a teacher to teach class for your students and may help you as a student to prepare for your exams. Look forward to learn your ideas and suggestions to improve this series of videos.

The Value Chain Shift', 2014
Recently our co-authored booklet on 'The Value Chain Shift' was published. This booklet contains the results of a two year research project conducted by IMD, Lausanne. Topics studied were:
  • Measuring corporations' cost and contribution to society
  • Managing resource scarcities
  • Scale and speed: traditional versus emerging market firms
  • Optimizing IT-enabled processes and systems in the value chain: differentiation versus harmonization
  • The organizational design shift
  • How speed affects risks, opportunities and new business models in value chains
  • CSR: moving from compliance to value creation in supply chain relationships
For this 2-year research project I acted as co-research director. Interested in a copy of this booklet? Send me an e-mail! arjan@arjanvanweele.com.
New 'International Contracting'
This book, about international contracting and contract management, is written from the angle of the contractor and discussed from an international perspective. It comments on real-life cases, taken from various kinds of projects: infrastructural works (roads, bridges, tunnels, rail roads), wind- and sunfarms, oil and gas installations, such as platforms, pipe lines, power generating works, and large buildings.  The book is structured around the contracting cycle.
Chapters include dealing with the role of the contractor in international contracting, the tender process, landing and negotiating the contract, types of contract, problems that may occur during project execution, project delivery, and handling guarantee claims. Written primarily for business practitioners operating in the international contracting industry, the title assumes that the reader will have a basic understanding and knowledge of theories related to project management, construction engineering, business law and economics.  Though not an academic book, due to its unique blend of practitioners' insight and academic theory, it can be taught in courses at institutes at the master level. As most engineers are going to deal with contracts, this book is specifically recommended for engineering programs both at the graduate and postgraduate level. Lawyers will find the book useful to understand the business context in which their customers and/or colleagues work.
 
For a review of the book click here
 

Page: Previous  1 2

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015