Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
57.1

 

Op 24 oktober kopte het FD ‘Euro krijgt klap door lager vertrouwen economie’. Dit op grond van een rapport van IHS Markit over de Britse Purchasing Managers Index. Deze zou over oktober een waarde hebben geregistreerd van 52.7. Dit bericht is vreemd om twee redenen: 1) de maand oktober was nog niet gepasseerd, 2) Markit rapporteerde een waarde van 53,8 voor de Britse industrie. Daarnaast lijkt de kop suggestief. Dit op grond van de rapportage van de NEVI Purchasing Managers Index over oktober. Deze kwam voor de Nederlandse industrie uit op 57.1 (september: 59.8). Conclusie: er is nog steeds sprake van een behoorlijke toename van de industriele bedrijvigheid (een waarde boven 50.0 wijst op een verbetering van de bedrijfsomstandigheden). Maar, zoals door ons eerder aangegeven, de groei loopt na een korte opleving nu toch terug. En dat zal als je de trend doortrekt de komende maanden naar mijn verwachting ook het geval zijn. Een periode van 66 maanden productiegroei is niet eerder vertoond. Na een periode van hoogconjunctuur volgt volgens de economieboekjes een periode van laagconjunctuur. Maar zover zijn we nog niet. Want de orderontvangst uit binnen- en buitenland is met een waarde van 55.1 en 53.7 nog steeds uitstekend te noemen (september: 59.2 resp. 59.1). En datzelfde geldt voor de toekomstige produktie index, die nu 70.4 scoort (september: 73.3). De vooruitzichten voor de industrie zijn de komende maanden uitstekend. Waardoor gaat de groei afvlakken? Dat zijn met name de hoge inkoop- en verkoopprijsinflatie. Met name kunststoffen, karton en oliegerelateerde producten werden aanmerkelijk duurder en dit vertaalde zich natuurlijk on hogere verkoopprijzen. Datzelfde geldt voor arbeidskosten. Ondanks de actieve werving van medewerkers, moeten bedrijven door het gebrek aan vakspecialisten zzp’ers inhuren en dat werkt kostenverhogend. En tot slot: de PMI van China, een belangrijke motor voor de wereldeconomie, laat al maanden een neerwaartse trend zien. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de industrie goed. Maar de groei neemt in Nederland en de Eurozone duidelijk af. Reden waarom ik mijn rapportcijfer verlaag naar: 8.0

BLOG | October 10 2016 - 00:10 >

Waarom CFOs hun visie op inkoop moeten veranderen
CFOs staan met hun korte termijn focus op winstmaximalisatie en werkkapitaal vermindering innovaties in inkoop in de weg. CFOs moeten waardecreatie centraal stellen. read more
TWITTER
'Inkoop is een vak...of toch niet? ', 30 november >
Afscheidsrede prof dr Arjan van Weele, Technische Universiteit Eindhoven

Na bijna 30 jaar beeindigt hij zijn carriere als docent, onderzoeker en wetenschapper. Interesse om de bijeenkomst bij te wonen? Klik hier voor: Uitnodiging Afscheidsrede. Geef je op! Van harte welkom! Weten wat het afscheidssymposium gaat inhouden? Klik hier: Uitnodiging Afscheidssymposium (NB alleen voor genodigden ivm beperkt aantal zitplaatsen)

 

Meeting of Minds Purchasing Executives in Belgium, 22 november >
VIB Executive Roundtable

Informal discussion of purchasing and supply trends and developments and its role in society. Fort invitees only.

DISCA Awards en Talkshow, 21 november, Utrecht >
Jaarlijkse Talkshow Arjan van Weele en Maarten Steinbuch voor de industrie georganiseerd door LINK Magazine

Jaarlijkse Talkshow Arjan van Weele en Maarten Steinbuch voor de industrie georganiseerd door LINK Magazine. Laatste optreden van dit duo!

IFFI Symposium 2018, 9 november >
Industrial Buying: the quest to partnership, value and performance

Interactive session by prof dr Arjan van Weele on how to drive value and performance in supply chain management in food industry

TIAS International Contracting October 31st-November 2nd, 2018 >
Three day program for project- and contractmanagers in construction and offshore industry

During this highly rated, three day, intensive program (May, 30th-June, 2nd) participants will learn  how to deal with contractual problems in complex projects. Check this for program and brochure.

Meeting of Minds: About Purchasing's Identity, 18-19 oktober, Amsterdam >
The academic quest on myths and truths about purchasing as a profession

Form 18-19th October 2018 15 professors in Purchasing and Supply Management will meet to continue their quest on myths and truths about purchasing as a profession is search of purchasing's identity. For invitees only!

Inkoop in Strategisch Perspectief: Module 3, 17 oktober >
Hoe voorkom ik dat ik als inkoper alleen op besparingen wordt afgerekend?

Module 3 van een 10 daags programma 'Inkoop in strategisch perspectief' rond de gelijknamige bestseller van Arjan van Weele, Jordie van Berkel en Gert Walhof, verzorgd door gastdocent prof dr Arjan van Weele

NEVI LEDENDAG, 9 oktober >
Programma rond actuele inkoopthema's voor NEVI Members Only

Mooie bijeenkomst met tal van sprekers and workshops in het Militair Museum te Soesterberg met Defensie als gastheer! Alleen voor NEVI leden. Schrijf je in!

Op weg naar ketenregisseur: over macht en afhankelijkheid in ketenrelaties, prof dr Arjan van Weele >
College reeks Logistiek Management, 3 oktober

Interesse in serie colleges door vakcollega's over actuele thema's in logistiek management? Check dit: goo.gl/US9oHh 

Meeting of Minds Stuurgroep Inkoop Grote Bedrijven, 16 september >
Informele gedachtenwisseling over trends en ontwikkelingen in het inkoopvak

De ontwikkeling rond inkoop van de afgelopen decennia roept de vraag op in hoeverre inkoop een vak is. Is Inkoop echt een apart vakgebied met eigen methoden, modellen en practices? Of is het een toepassingsgebied waar gebruik wordt gemaakt van inzichten verkregen uit andere disciplines? Wat is de essentie van inkoop eigenlijk? Waar draait het nu precies om? Het antwoord op deze vraag lijkt van belang gezien de effecten van inkoopgedrag van overheid en bedrijven op de samenleving. CPOs hebben  de afgelopen jaren complexe, sterk vervuilende supply chains gecreeerd. De enorme kostendruk en het gebruik van tendering en e-auctions heeft (ik beperk mij tot NL) geleid tot sectoren waarin nauwelijks een droge boterham meer te verdienen is (catering, taxivervoer, thuiszorg, schoonmaak). Moeten CPOs zich dit aantrekken of niet? Hoe lang moeten CPOs de almaar toenemende targets van CFOs accepteren om de inkoopkosten verder te verlagen? Wat voor type leiderschap vraagt het om voldoende tegenwicht tegen CFOs te bieden? Waar vinden we zulk leiderschap? Hoe ontwikkel je dat?

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015