Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
57.1

 

Op 24 oktober kopte het FD ‘Euro krijgt klap door lager vertrouwen economie’. Dit op grond van een rapport van IHS Markit over de Britse Purchasing Managers Index. Deze zou over oktober een waarde hebben geregistreerd van 52.7. Dit bericht is vreemd om twee redenen: 1) de maand oktober was nog niet gepasseerd, 2) Markit rapporteerde een waarde van 53,8 voor de Britse industrie. Daarnaast lijkt de kop suggestief. Dit op grond van de rapportage van de NEVI Purchasing Managers Index over oktober. Deze kwam voor de Nederlandse industrie uit op 57.1 (september: 59.8). Conclusie: er is nog steeds sprake van een behoorlijke toename van de industriele bedrijvigheid (een waarde boven 50.0 wijst op een verbetering van de bedrijfsomstandigheden). Maar, zoals door ons eerder aangegeven, de groei loopt na een korte opleving nu toch terug. En dat zal als je de trend doortrekt de komende maanden naar mijn verwachting ook het geval zijn. Een periode van 66 maanden productiegroei is niet eerder vertoond. Na een periode van hoogconjunctuur volgt volgens de economieboekjes een periode van laagconjunctuur. Maar zover zijn we nog niet. Want de orderontvangst uit binnen- en buitenland is met een waarde van 55.1 en 53.7 nog steeds uitstekend te noemen (september: 59.2 resp. 59.1). En datzelfde geldt voor de toekomstige produktie index, die nu 70.4 scoort (september: 73.3). De vooruitzichten voor de industrie zijn de komende maanden uitstekend. Waardoor gaat de groei afvlakken? Dat zijn met name de hoge inkoop- en verkoopprijsinflatie. Met name kunststoffen, karton en oliegerelateerde producten werden aanmerkelijk duurder en dit vertaalde zich natuurlijk on hogere verkoopprijzen. Datzelfde geldt voor arbeidskosten. Ondanks de actieve werving van medewerkers, moeten bedrijven door het gebrek aan vakspecialisten zzp’ers inhuren en dat werkt kostenverhogend. En tot slot: de PMI van China, een belangrijke motor voor de wereldeconomie, laat al maanden een neerwaartse trend zien. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de industrie goed. Maar de groei neemt in Nederland en de Eurozone duidelijk af. Reden waarom ik mijn rapportcijfer verlaag naar: 8.0

BLOG | October 10 2016 - 00:10 >

Waarom CFOs hun visie op inkoop moeten veranderen
CFOs staan met hun korte termijn focus op winstmaximalisatie en werkkapitaal vermindering innovaties in inkoop in de weg. CFOs moeten waardecreatie centraal stellen. read more
TWITTER

What clients say about prof.dr. Arjan van Weele

 

NEVI Purchasing Executive Program
Content 4,71
Presentation 4,79
Practical  4,57
Applicable in future 4,64
(on a 5-point scale)


Remarks

 • 'Super college!!! Wat een fantastische man, graag nog een keer!'
 • 'Zeer inspirerend!'
 • 'Goede balans theorie & praktijk. Bevlogen spreker!'
 • 'Goede vakdeskundig! Veel van geleerd; praktische handouts.'

International Contracting, TIAS Nimbas Business School, 21-23 September 2011
Overall evaluation: 4,5 (on a 5-point scale)


Remarks

 • 'Expert knowledge, practical and lifely discussions, making use of real time problems, inspiring. Starting the day with the learnings from day before is great!'
 • 'The lecturer really motivates you to get involved and encourages you to think in a different way to what you usually do.'
 • 'He is inspiring, motivates participation, interaction.'
 • 'Balance practice / theory. Relevance. Interactivity.'
 • 'He is very knowledgeable and very able to make his knowledge available, easy to understand.'

Delta Leadership Program, Delta Electronics (Taiwan), SmitKempink
Overall evaluation: 9,4 (on a 10-point scale)


Remarks

 • 'Case study with very experienced professor.'
 • 'Perfect.'
 • 'Good insight into how organisations and departments interact (or not) and how to get then to come together.'
 • 'Provided insights in logistics processes as well as customer satisfaction. True applicability is to be found out in coming time with practices.'
prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015